پرورش قرقاول در زیراب سوادکوه

جوان سوادکوهی با حمایت پدر جانباز خود با هدف اشتغال و کارآفرینی اقدام به ایجاد مزرعه پرورش قرقاول در زیر آب سوادکوه کرده است. مجموعه پرورش قرقاول، از ۷۵۰ متر سوله و ۱۵۰۰ متری مزرعه پرورش سبزیجات برای خوراک پرندگان تشکیل شده است. حدود ۱۵۰۰ قرقاول…

Latest News

Related articles