پرونده بورس و ضررهای مردم در حال رسیدن به مراحل بازپرسی است

، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: با پیگیریهایی که در پرونده بورس و ضرر دهها هزارمیلیارد تومانی مردم داشتم و همچنین همراهی رئیس قوه قضائیه، این پرونده درحال رسیدن به مراحل بازپرسی است. وی…

Latest News

Related articles