پروژههای بالای ۷۰ درصد ایلام در اولویت اتمام قرار دارند

، محمد نوذری عصر چهارشنبه ۱۱ فروردین در نشست بررسی پروژهها و طرحهای اولویت دار استان که با حضور معاون امور عمرانی و دیگر دستگاههای مرتبط برگزار شد، بر ضرورت جمع بندی و اعلام پروژههای اولویت دار استان به منظور برنامه ریزی برای افتتاح و بهره برداری…

Latest News

Related articles