پروژه راه آهن بستان آباد تا پایان دولت به ایستگاه تبریز میرسد

، داود بهبودی عصر امروز در نشست خبری با حضور رسانههای استانی و شهری تبریز گفت: دولت یازدهم و دوازدهم از معدود دولتهایی بود که برای تکمیل پروژههای نیمه تمام همت کرد و با وجود مشکلات تحریم و عدم فروش نفت روی تکمیل پروژههای نیمه تمام تمرکز کرد. وی سپس…

Latest News

Related articles