پروین اعتصامی مشهورترین زن شاعر ایرانی

رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی، زاده ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ در تبریز و درگذشته ۱۵فروردین ۱۳۲۰ در تهران است. وی از شاعران ایرانی است که از او با عنوان «مشهورترین شاعر زن ایران» یاد میشود.

Latest News

Related articles