پس از ۱۵ ماه توانستم دوباره روی پای خود بایستم

، میثم زارع دارنده مدال برنز کشتی آزاد نوجوانان جهان و نقره آسیا که پاییز سال ۹۸ به دلیل تصادف رانندگی دچار ضایعه نخاعی شده بود، در خصوص آخرین وضعیت جسمانی اش گفت: پس از گذراندن چند ماه درمان که با حمایت فدراسیون کشتی انجام شد، هم اکنون درحال…

Latest News

Related articles