پلمب یک رستوران/بیش از چهار تُن موادغذایی فاسد در همدان معدوم شد

، دکتر لیدا رفعتی اظهار کرد: بیشترین میزان مواد غذایی فاسد کشف شده مربوط به گروه کنسرو، کمپوت و نوشابه با یک تن و ۷۱۰ کیلوگرم و سپس گروه شیرینی، نان و آجیل با یک تن و ۷۰۸ کیلوگرم است. وی اضافه کرد: همچنین ۳۵۷ کیلوگرم مواد پروتیئنی و گوشتی فاسد، ۲۸۹…

Latest News

Related articles