پلمب یک هتل و یک باغ رستوران در همدان

، سرهنگ علی رضایی اظهار کرد: در راستای مبارزه با بیماری و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و برخورد با قلیان سراهای غیر مجاز، کارکنان گشت اداره نظارت بر اماکن عمومی از یک باب باغ رستوران بازدید کردند. وی افزود: در نتیجه این بازدید، تعداد ۲۰ قلیان جمع آوری…

Latest News

Related articles