پلیس فرانسه به تظاهراتکنندگان در پاریس یورش بُرد

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مردم فرانسه امروز شنبه باز هم با تجمع در شهر پاریس پایتخت این کشور، به سردادن شعارهائی در مخالفت با قانون جدید امنیتی کشورشان پرداختند. تصاویر زنده ارسالی از سوی این خبرگزاری حاکیست، پلیس فرانسه هم اکنون به…

Latest News

Related articles