پژوهش و نوآوری اصلی ترین راهبرد پشتیبانی از تولید است

به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان با اشاره به شروع سال ۱۴۰۰ که به نام «سال تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است گفت: از آنجا که پژوهش و نوآوری، اصلی ترین راهبرد غلبه بر محدودیتها و پشتیبانی از تولید است لذا…

Latest News

Related articles