پیاده سازی شعار سال جاری در دستور کار مدیران اجرایی باشد

، حمید ملانوری صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به شعار سال جاری بیان کرد: تاکید رهبری طی سال های اخیر بر تولید و رسیدگی به اوضاع اقتصادی و معیشتی بوده که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. وی با اشاره به برنامه های دشمن…

Latest News

Related articles