پیام رئیس سازمان بهزیستی کشور به مناسبت روز جهانی آگاهسازی اتیسم

، وحید قبادی دانا به مناسبت فرا رسیدن دوم آوریل مصادف با ۱۳ فروردین ماه روز جهانی آگاه سازی اتیسم پیامی به شرح ذیل صادر کرد: «بنام خدا شروعی دیگر از داستان طبیعت، فرصتی است دوباره برای نگریستنی نو به مسیر خدمت پیش رو. نگاهی که سرشار از امید به…

Latest News

Related articles