پیت سرا؛ یک سال بعد از سقوط سنگ

روستای پیت سرا، بعد از یک سال همچنان درگیر ریزش سنگ بوده و هنوز وعده جابجایی روستایی محقق نشده است. پیت سرا، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان سوادکوه در استان مازندران ایران. این روستا در زیره کوهه سرخل قرار دارد و در روز اول سال ۱۳۹۹ تکههایی…

Latest News

Related articles