پیروز رقابت نوروزی احسان علیخانی، علی ضیا و مهران مدیری که بود؟

گروه هنر- عطیه موذن: دیگر یک امر بدیهی است که باکس نوروز یا تحویل سال فرصتی ویژه و طلایی برای جذب و افزایش مخاطب تلویزیون است و تلویزیون میتواند با طراحی یک کنداکتور ویژه و چیدمان درست مخاطب را در ایام نوروز و حتی بعد از آن درگیر خود کند؛ فرصت…

Latest News

Related articles