پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش در تبریز

تبریز- معاون فنی و اجرایی سازمان عمران شهرداری تبریز از پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی پروژه تقاطع غیرهمسطح ارتش خبر داد. ، امیرعلی کامرانی با اشاره به آخرین وضعیت تقاطع غیرهمسطح ارتش، اظهار کرد: در قسمت شرقی این تقاطع فونداسیون و آرماتوربندی پایهها تمام…

Latest News

Related articles