پیشنهاد ایجاد گذر معدن در تهران

، نشست امضای تفاهم نامه شهرداری منطقه ۶ با خانه معدن ایران به منظور ایجاد گذر معدن برگزار شد، تورج فرهادی شهردار منطقه ۶ گفت: از ابتدا که بحث گذر صنایع مطرح شد، بنا بود تقاطع گذر صنایع با محور سمیه ایجاد شود و با توجه به اینکه وزارت صنعت و خانه معدن…

Latest News

Related articles