پیشگیری و آگهی بخشی از کرونا باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد

، خدابخش مرادی نافچی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در استان زنجان کاهش یافته است، گفت: باید رعایت پروتکلهای بهداشتی در استان تقویت شود. وی اظهار کرد: رعایت نکردن بهداشت فردی و اجتماعی در…

Latest News

Related articles