پیکان تهران حریفی سرسخت خواهد بود

، حمید رجبی عصر امروز در نشست خبری پیش از بازی تیمش مقابل تیم پیکان تهران با بیان اینکه فولاد پیشرفت خوبی داشته است، افزود: فکر میکنم پیکان نیز حریف قابل احترام و سختی است و امیدواریم این تیم را شکست دهیم. وی با اشاره به اینکه پیکان تهران بیشتر بازی…

Latest News

Related articles