پیگیری طرحهای توسعه استان با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد

حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با با اشاره به دستاورد سفر وزیر راه و شهرسازی به اصفهان اظهار داشت: بنیاد نصف جهان یک تشکل مردم نهاد است که از مسئولان فعال فعلی و سابق حوزه توسعه استان تشکیل شده که تسهیلگری و پیگیری رفع موانع طرحهای توسعه استان را انجام…

Latest News

Related articles