پیگیر رد صلاحیتم برای انتخابات فدراسیون فوتبال هستم

، اسامی افراد تایید شده برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال اعلام شد. در میان این اسامی نام چند نفر از جمله فریدون اصفهانیان عضو فعلی هیات رئیسه دیده نمیشود. اصفهانیان که برای حضور مجدد در هیات رئیسه ثبت نام کرده بود و بازنشسته هم هست، نتوانست…

Latest News

Related articles