چرا خط تلفن سازمانی برای کسبوکارهای کوچک یک ضرورت است؟

به گزارش بازرگانی، صاحبان کسبوکارهای کوچک و استارتاپها در ابتدای فعالیت خود ممکن است به جای تلفن سازمانی (VoIP، تلفن ابری، تلفن مجازی و …) از شماره تلفن همراه شخصی خود برای تماسهای کاری استفاده کنند. این موضوع ممکن است برای مدت کوتاهی، نیاز ارتباطی…

Latest News

Related articles