چرا رازهای خانوادگی افشا می شود/ تقویت اعتماد به نفس کودکان

مریم داودوندی متخصص مشاوره و روانشناس، در گفتگو با ، اظهار داشت: برخی کودکان بدون هیچ نیت شومی و صرفاً برای جلب نظر و توجه دیگران، به خصوص والدینشان اقدام به افشای رازهای خانوادگی میکنند. در چنین شرایطی بهتر است برای ایجاد رفتارهای صحیح و به ویژه…

Latest News

Related articles