چهارمین جشنواره مد و لباس استان فارس برگزیدگانش را شناخت

، معاون هنری سینمای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در آئین پایانی چهارمین جشنواره مد و لباس فارس که عصر پنجشنبه در سطح کشوری و موضوع ایران ۱۴۰۴ برگزار شد، گفت: باید زبان هنری خودمان را در طراحی ایجاد کنیم تا منحصر به فرد باشیم. بهروز مرامی…

Latest News

Related articles