چین دورویی غربیها را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه چین امروز خطاب به کشورهای غربی تحریم کننده کشورش، رفتار همراه با تزویر آن ها را محکوم کرد. به نقل از وبگاه وزارت خارجه چین، «هوا چون اینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه خطاب به کشورهای غربی تحریم کننده کشورش در کنفرانس…

Latest News

Related articles