ژان لوک گدار در جشنواره فیلم کرالا تجلیل میشود

جشنواره بینالمللی فیلم کرالا از ژان لوک گدار فیلمساز و منتقد برجسته فرانسوی – سوییسی که با جنبش موج نوی فرانسه زمینه تحول سینمای جهان را فراهم کرد، تجلیل میکند. به نقل از هندو، با اهدای جایزه یک عمر دستاورد در جشنواره بینالمللی فیلم کرالای امسال از…

Latest News

Related articles