ژاپن صدور آزمایشی ارز دیجیتال ملی را آغاز کرد

به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد آزمایشات خود برای امکانسنجی صدور گسترده ارز دیجیتال ملی را آغاز کرده است. این اقدام بانک مرکزی ژاپن همراستا با همتایان دیگر این بانک در عرصه بینالمللی صورت گرفته و یک گام ضروری به حساب میآید. بانک مرکزی…

Latest News

Related articles