ژیانی زیزۆی فهڕهنسی

ژیانی زیزۆی فهڕهنسی زهینهدین زهیدانی فهڕهنسی له دایک بووی ۲۳ی ژوئهنی ۱۹۷۲ له مارسهی فهڕهنسایه و به زیزۆ ناسراوه و ئیستا ڕاهێنهری تۆپی پێیه. ٢٠١٨-٠٧-١١ ١١:١٢

Latest News

Related articles