کاخ سفید: از گفتگوهای مستقیم میان ایران و آمریکا استقبال می کنیم

به نقل از الجزیره، «جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در یک نشست خبری پیرامون گفتگوها حول محور برجام گفت: «دیپلماسی ممکن است زمان بر باشد و گاهی اوقات سرعت آن به گونهای نیست که دلخواه همه باشد». وی ادامه داد:» آنچه در روزهای آینده اتفاق میافتد، بر…

Latest News

Related articles