کارخانههای کاشی و سرامیک و کاغذسازی استان سیستان و بلوچستان بعد از ۵ سال هنوز به بهرهبرداری نرسیده…

امین کمالی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: ضعف دو نماینده سیستان و بلوچستان در پیگیری سرنوشت کارخانه کاغذ و کارخانه کاشی و سرامیک سیستان مشهود است. در دهه فجر سال ۱۳۹۵ کلنگ…

Latest News

Related articles