کارشناس برتر بیستمین جشنواره چاپ انتخاب شد

مدیر اجرایی بیستمین جشنواره ملی چاپ از برگزاری جلسه و انتخاب کارشناس برتر چاپ خبر داد. ، ستاد خبری بیستمین جشنواره ملی چاپ، محسن شمس، مدیر اجرایی بیستمین جشنواره ملی چاپ گفت: جلسه‎ای با حضور امیرحسین پیشان، مسعود حاجی حسینی و ابراهیم خدا دوست از…

Latest News

Related articles