کارکنان پارس جنوبی خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی خود شدند

بوشهر – کارکنان پارس جنوبی با حضور در مقابل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، خواستار رسیدگی به وضعیت استخدامی و حقوقی خود شدند. ، کارمندان مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صبح دوشنبه به علت اجرا نشدن بخشنامهها و پایین بودن سطح حقوق…

Latest News

Related articles