کارگاه توانمندسازی فعالان فضای مجازی در تبریز

کارگاه توانمندسازی فعالان فضای مجازی به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی برگزار شد. کارگاه توانمندسازی فعالان فضای مجازی با هدف تشکیل شبکه فعالان فضای مجازی به منظور جریان سازی در استان، چهارشنبه ۱ بهمن با تدریس استاد شکری نیا و با…

Latest News

Related articles