کار با «الکنو» لذت بخش است/ با کسی تعارف نداریم و شفاف هستیم

سیامک افروزی پزشک تیم ملی والیبال در گفتگو با ، درباره وضعیت و شرایط اردو گفت: ۸۰ درصد تمرکزم برای نگهداری و کنترل شرایط اردو است. خدا را شکر بازیکنان پروتکلهای بهداشتی را به خوبی رعایت میکنند و فرهنگ خوبی حاکم است و نتیجه آن از تستهای مشخص است. وی…

Latest News

Related articles