کانونهای انتشار بوی نامطبوع در آزادراه خلیج فارس مداوم سنجش شود

، عبدالرضا چراغعلی صبح دوشنبه در جلسه گزارش اقدامات در خصوص کاهش بوی نا مطبوع در مسیر آزادراه خلیج فارس و فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: توجه به محیط زیست نه تنها یک اصل برای مدیریت شهری تلقی میشود بلکه در تمام امور لازم الاجرا است. چراغعلی…

Latest News

Related articles