کاهش قیمت پهنای باند به معنای ارزان شدن اینترنت کاربران نیست

، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه امروز خود کاهش ۲۵ درصدی قیمت پهنای باند اینترنت را مصوب کرد. این تغییر قیمت، مربوط به پهنای باندی میشود که شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای ارتباطی و شرکتهای اینترنتی میفروشد. حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر…

Latest News

Related articles