کاهش ٧۵ درصدی فروش بلیط اماکن تاریخی و مذهبی فارس

حسین روانشاد در گفت وگو، بیان کرد: با توجه به وضعیت زرد شهرستان شیراز مسافرتها طی یک سری شرایط محدود کننده و با رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام میشود که یکی از آنها عدم برپایی و باز بودن مدارس کمپینگ ها و مهمانسراهای دولتی و همچنین استقرار چادر در…

Latest News

Related articles