کاهش ۲ درصدی سقط جنین در اردبیل/مجوز ۹۸ مورد سقط جنین صادر شد

، علیرضا فرخی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ۱۰ ماه امسال ۹۸ مورد مجوز سقط درمانی به افراد واجد شرایط در پزشکی قانونی استان اردبیل صادر شده است، اظهار کرد: این آمار نشان دهنده کاهش ۲ درصدی میزان صدور سقط درمانی در مدت زمان مشابه با سال…

Latest News

Related articles