کاهش ۵۰ درصدی صادرات ایران به ترکیه

، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: کل تجارت کشور در سال ۱۳۹۹ به ترکیه ۱۱ میلیون و ۱۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۸۵۶ میلیون دلار بوده است که سهم صادرات ۶ میلیون و ۳۶۱ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار و سهم واردات چهار میلیون و ۸۱۷…

Latest News

Related articles