کتابشهر مشهد افتتاح شد – خبرگزاری مهر

، کتابشهر مشهد با حضور علی اسماعیلی، مدیرعامل کتابشهر ایران و حجتالاسلام هادی صاحبقرانی گلستانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در بلوار شهید مدرس مشهد افتتاح شد. علی اسماعیلی در این مراسم به مزیت کتاب فروشی حضوری در مقایسه با کتاب فروشی…

Latest News

Related articles