کتاب «اندیشه سیاسی در جهان عرب» نقد و بررسی میشود

کتاب «اندیشه سیاسی در جهان عرب ؛ از پاییز خلافت تا بهار عربی» نوشته فرهنگ رجایی،استاد دانشگاه کارلتون کانادا نقد و بررسی می شود. ، به همت مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه به همراه مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و…

Latest News

Related articles