کتاب «ایستگاه آخر» منتشر شد

بوشهر – مجموعه گزارشهای مطبوعاتی رقیه زیرک روزنامه نگار بوشهری با عنوان ایستگاه آخر منتشر شد. ، این کتاب که در قطع رقعی از سوی انتشارات نای بند به چاپ رسیده، گزیدهای از مطالب این روزنامهنگار در صفحه حوادث هفته نامه خلیج فارس طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶…

Latest News

Related articles