کتاب تاریخ مشاهیر و مفاخر کلیبر تدوین شود

کلیبر- فرماندار کلیبر با اشاره به قدمت شهرستان کلیبر و ظرفیتهای فرهنگی و هنری این منطقه گفت: کتاب تاریخ مشاهیر و مفاخر کلیبر باید تهیه و تدوین شود. ، عدالت حاجیپور عصر امروز یکشنبه در نشست با اصحاب فرهنگ و هنر کلیبر ادامه داد: تهیه و تدوین کتاب…

Latest News

Related articles