کتاب «تجسم حماسه» رونمایی میشود

نشست رونمایی از کتاب «تجسم حماسه» (درسگفتارهایی در شناخت هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی) در حوزه هنری برگزار میشود. ، کتاب تجسم حماسه، مجموعه درسگفتارهایی است که در حوزههای گوناگون هنرهای تجسمی انقلاب توسط هنرمندان و اساتید نسل اول هنر انقلاب ارائه شده…

Latest News

Related articles