کتاب جدید بهبودی با نام «از رضا نام تا رضا خان» رونمایی میشود

کتاب جدید هدایتالله بهبودی با عنوان «از رضا نام تا رضا خان» فردا دوشنبه ۲۰ بهمن در خانه شعر و ادبیات رونمایی میشود. به نقل از اداره ارتباطات و امور بینالملل منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، تازهترین اثر هدایت الله بهبودی با نام «از رضا نام تا رضا…

Latest News

Related articles