کتاب زندگینامه و خاطرات شیخحسین انصاریان چاپ شد

به نقل از روابط عمومی انتشارات سوره مهر، کتاب زندگینامه و خاطرات حجتالاسلام والمسلمین شیخحسین انصاریان نوشته مجید جدیدی بهتازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است. حجتالاسلام انصاریان به اعتراف بسیاری از آگاهان در حوزههای مختلف…

Latest News

Related articles