کتاب «سیم و زر» در حوزه موسیقی منتشر شد

جهانبخش رستمی در گفتگو با ، گفت: این کتاب به گونه ایست که یک هنرجو میتواند به تنهایی ساز تنبور را فراگیرد و همچنین اساتید در این زمینه برای آموزش از آن استفاده کنند. وی افزود: در حوزه ساز تنبور کتاب برای آموزش وجود نداشت و در تمام سالهای تدریس از…

Latest News

Related articles