کتاب نویسنده اهری برگزیده جایزه کتاب سال ایران شد

اهر- کتاب ریاض الملوک فی ریاضات السلوک در بخش ادبیات، به تصحیح و تحقیق بهروز ایمانی برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. ، برگزیدگان و شایستگان تقدیر سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و بیست و هشتمین دوره جایزه جهانی کتاب…

Latest News

Related articles