کتاب وحید جلیلی درباره عبور از سینمای سانسور چاپ شد

به نقل از روابط عمومی انتشارات شهید کاظمی، کتاب «عبور از سینمای سانسور؛ تاملاتی در فیلم سازی غیرطبیعی ایران» نوشته وحید جلیلی بهتازگی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر و راهی بازار نشر شده است. وحید جلیلی منتقد فرهنگی و هنری و مدیر دفتر مطالعات جبهه…

Latest News

Related articles