کرمانشاه بیشترین شهدای خلبان کشور را دارد

، سردار ناصر باباخانی بعد از ظهر امروز در دومین نشست شورای راهبردی به منظور افتتاح یادمان امیر سرتیپ دوم خلبان «فرجالله براتپور» و ۱۷ خلبان شهید استان کرمانشاه که با حضور فرماندهان نظامی و مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی این استان در سالن شهدای…

Latest News

Related articles