کره شمالی شورای امنیت را به اتخاذ «استاندارد دوگانه» متهم کرد

به نقل از الجزیره، در پی انتقاد کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل از آزمایش موشکی اخیر کره شمالی و معرفی آن به عنوان اقدامی ناقض قطعنامههای سازمان ملل متحد، دولت کره شمالی روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل را به اتخاذ «استاندارد دوگانه» متهم…

Latest News

Related articles